IEEE EMCS PL


See the PhD Day Flyer
See the PhD Day Flyer

 

O Polskim Oddziale IEEE EMC-S na łamach EMC Magazine
piszą Janet O’Neil - redaktor naczelny i Gabe Alcala zastępca redaktora, czyli
LUCKY THIRTEEN of the Polish EMC Chapter goes to ... the IEEE Museum

letter

  "[...]I've noticed the EMC Chapters globally have gotten very active during the pandemic with multiple chapters partnering on webinars and other virtual events. It's widened our exposure to exciting speakers and topics which have greatly enhanced our regular technical programs. As an active member of the Los Angeles EMC Chapter, it's been rewarding to partner with chapters in Asia and Europe, including the Polish EMC Chapter. To celebrate the 40% increase in members over the last six months, the Polish Chapter released a limited numbered series of badges shown above. Krzysztof Sieczkarek, the enthusiastic Chair of Polish EMC Chapter, in agreement with Dan Hoolihan, Chair of the EMC Society History Committee, and Janet O'Neil, the EMC Magazine Editor-in-Chief, agreed that the “Lucky 13” badge would be sent to the IEEE History Center in Piscataway, New Jersey. It was a pleasure trading emails with Krzysztof and learning more about the Polish EMC Chapter and their varied technical program."
 


 

- - - - - -
 
letter
 
"[...] Humanity has been fond of medals for centuries. The meaning "metal (coin)" is from the Greek μέταλλον (medallion) "a mine". The first known instance of a medal being awarded comes from the historian Titus Flavius Josephus. It was an honorary award, a golden button, handed out by Alexander the Great in the fourth century BC to the High Priest Jonathan. Today we do not wear these buttons, and the decorations take the form of not only medals but also badges. The Polish EMC Chapter has been in existence for over 15 years. To celebrate that the number of members has risen by 40% over the last six months, the Chapter’s board of management has released a limited numbered series of badges. The top ten will go to the former Chapter Chairs. The one holding the number 13 called the LUCKY THIRTEEN by the decision of Krzysztof Sieczkarek, the current Chair of Polish EMC Chapter, in agreement with Dan Hoolihan, Chair of the EMC Society History Committee and Janet O’Neil, Secretary of the EMC Society, will go to the IEEE History Center in Piscataway, New Jersey. Let's hope it will bring good luck for the next 15 years of the Polish EMC Chapter."
 
13  badg  

The Lucky Thirteen badge is installed in a glass plaque before being shipped by the Polish EMC Chapter to IEEE Headquarters in the USA. The names of the Polish EMC Chapter Chair Krzysztof Sieczkarek and Vice-Chair Miroslaw Zielenkiewicz are shown at the bottom of the plaque
The Polish EMC Chapter has been in existence for over 15 years. To celebrate that the number of members has increased by 40% over the last six months, the Chapter has released a limited numbered series of badges as shown.

Całe wydanie IEEE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY MAGAZINE 2nd Quarter 2021


car
IEEE EMC Society Chapter Meeting Announcement
The France, Germany, Italy, Los Angeles, Orange County, Oregon & SW Washington, Phoenix, Poland, San Diego, São Paulo, Santa Clara Valley, SE Michigan, Spain, and Turkey EMC Chapters
Announce a LIVE Webinar:
Advances in Automotive Design and Test for EMC Applications

The Latest Information on Design Strategies and Test Methods Impacting the Future of the Automotive Industry
Thursday, April 22, 2021
See full agenda.Don Z żalem informujemy o śmierci wybitnego współautora globalnych standardów EMC
Donalda Heirmana (1940-2020)

Donald N. Heirman zmarł 30 października 2020 r. w Lincroft w stanie New Jersey. Don został pochowany na Cmentarzu Narodowym w Arlington.
Urodził się i dorastał w Mishawaka w stanie Indiana, studiował na Uniwersytecie Purdue iwstąpił do wojska po uzyskaniu stopnia MSEE w 1963 roku. Don czynnie służył w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych od 1963 do 1985 roku, kończąc służbę w randze dowódcy. Karierę kontynuował w Bell Telephone Laboratories w New Jersey. Po przejściu na emeryturę z Bell Labs założył własną firmę konsultingową EMC w Lincroft w stanie New Jersey. Don jest wymieniony w kilku publikacjach „Who’s Who”, w tym Who’s Who in Technology, Who’s Who in Science and Engineering oraz Men of Achievement.
Szanujemy Dona za jego liczne zasługi dla IEEE EMC Society i społeczności Global EMC Standards, w tym: jako byłego prezesa Towarzystwa IEEE EMC, byłego przewodniczącego Międzynarodowej Komisji Specjalnej Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) ds. Zakłóceń Radiowych (CISPR), przewodniczącego Komitetu Doradczego IEC ds. EMC, byłe przewodniczącego ANSI ASC C63®, wieloletniego przewodnicz przewodniczącego grupy roboczej ANSI C63.4, byłego prezesa Stowarzyszenia Norm IEEE i członka Rady Dyrektorów Stowarzyszenia IEEE EMC.
Więcej informacji na temat jego znakomitej kariery można znaleźć TUTAJ.

IEEE / EMC-S (PL)

Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineer) z główną siedzibą w Nowym Jorku, USA - to społeczność ponad 420 000 specjalistów w zakresie technologii i inżynierii z ponad 160 krajów, wśród których więcej niż 50 % to członkowie spoza USA, a wśród nich ponad 120 000 to studenci skupieni w 2600 oddziałach studenckich towarzystw technicznych IEEE.

Towarzystwo Kompatybilności Elektromagnetycznej (IEEE EMC-S - Electromagnetic Compatibility Society) – wydzielona w 1957 r. w ramach IEEE społeczność profesjonalistów zaangażowana w problematykę zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej. Jest to największa na świecie organizacja zajmująca się opracowywaniem i dystrybucją informacji, narzędzi i technik odnoszących się zmniejszania zakłóceń elektromagnetycznych. Dziedziną zainteresowań Towarzystwa jest inżynieria związana z oddziaływaniem elektromagnetycznym systemów na środowisko, tak aby były one kompatybilne ze sobą i dla zamierzonego środowiska operacyjnego. Obejmuje to: normy, techniki pomiarowe i procedury testowe, oprzyrządowanie, charakterystykę sprzętu i systemów, techniki i komponenty kontroli zakłóceń, edukację, analizę obliczeniową i zarządzanie widmem, wraz z działaniami naukowymi, technicznymi, przemysłowymi, zawodowymi lub innymi, które mają wpływ na tę dziedzinę.

Polski Oddział Towarzystwa Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE EMC-S Poland Chapter) – oddział powołany do działania w roku 2005, zrzeszający w tym czasie ponad 30 członków EMC-S pochodzących z Polski.

Członkostwo ...


Historia
Polskiego Oddziału Towarzystwa Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (USA)

W artykule została przedstawiona 17-letnia historia (2005-2022) Polskiego Oddziału Towarzystwa Kompatybilności Elektromagnetycznej funkcjonującego w ramach Polskiej Sekcji Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (USA) poczynając od opisu jego powstania i zaprezentowania składów osobowych jego kolejnych Zarządów. Opisano cele funkcjonowania Oddziału, różne formy jego działalności oraz najważniejsze osiągnięcia. Główną uwagę poświęcono okresowi szczególnej aktywności i osiągnięć Oddziału IEEE EMC-S-PL od połowy roku 2020, gdy została podjęta i skutecznie wdrożona w życie nowa inicjatywa pod nazwą Maraton EMC realizowana w formie interaktywnych webinarów poświęconych szeroko pojętej tematyce kompatybilności elektromagnetycznej. Pokazano również różne formy integracji członków Oddziału, np. marketingu i popularyzacji dziedziny kompatybilności elektromagnetycznej oraz ich znaczenie dla zaangażowanych w nią specjalistów oraz jej sympatyków.

Towarzystwo Kompatybilności Elektromagnetycznej (IEEE EMC-S)

Towarzystwo Kompatybilności Elektromagnetycznej (IEEE EMC-S - Electromagnetic Compatibility Society) – to wydzielona w 1957 r. w ramach IEEE, największej organizacji zawodowej o zasięgu globalnym, społeczność zrzeszająca profesjonalistów zaangażowanych w problematykę zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej. Aktualnie jest to największe na świecie stowarzyszenie specjalistów zajmujących się opracowywaniem i dystrybucją informacji oraz wiedzy w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, jak również narzędzi i technik ograniczania wpływu zaburzeń elektromagnetycznych, zrzeszająca ponad 4000 członków. Dziedziną zainteresowań Towarzystwa jest inżynieria związana z wzajemnym oddziaływaniem elektromagnetycznym systemów technicznych, w tym urządzeń i środowiska, tak aby były one kompatybilne ze sobą w celu poprawnego funkcjonowania. Obejmuje ona: normy, techniki pomiarowe i procedury testowe, oprzyrządowanie, charakterystykę sprzętu i systemów, techniki i komponenty kontroli zaburzeń elektromagnetycznych oraz ochrony przed nimi, edukację, analizę obliczeniową i zarządzanie widmem wraz z działaniami naukowymi, technicznymi, przemysłowymi, zawodowymi lub innymi, które mają wpływ na tę dziedzinę.

Obraz1
Rys. 1. Dr hab. inż. Andrzej Karwowski - inicjator powstania krajowego Oddziału IEEE EMC Society w trakcie inauguracyjnego spotkania nowo powstałego Oddziału IEEE EMC Society Poland Chapter (30 czerwca 2005 r.)

Obraz2
Rys. 2. Pamiątkowa plakietka ze spotkania inauguracyjnego krajowego Oddziału IEEE EMC Society

Obraz3
Rys. 3. Uczestnicy inauguracyjnego spotkania Polskiego Oddziału (Poland Chapter) IEEE EMC Society – Wrocław, 30 czerwca 2005 roku

W pierwszym rzędzie od lewej stoją: Elya B.  offe (wiceprezydent IEEE EMC-S), prof. Daniel Bem (PWr), prof. Andrzej Karwowski (PŚl), dr hab. inż. Maciej Walkowiak, prof. UZ. Z tyłu (od lewej): prof. Wojciech Gwarek (PW), dr inż. Krzysztof Sieczkarek (ILiM Poznań), dr hab inż. Wojciech Bandurski, prof. PP, dr hab inż. Ryszard Zieliński (PWr), dr hab inż. Andrzej Sowa (PWr), dr inż. Mirosław Zielenkiewicz (RST sp.j., Białystok), prof. Marian Soiński (PCz), dr inż. Wojciech Pluta (PCz), dr inż. Fryderyk Lewicki (TP SA), dr hab. inż. Andrzej A. Kucharski (PWr).

Wszystkie składy Zarządów Polskiego Oddziału Towarzystwa Kompatybilności Elektromagnetycznej IEEE w okresie dotychczasowych 17 lat jego trwania zestawiono w tabeli 1.
tab1

AKTYWNOŚCI

Do połowy roku 2020. działalność Polskiego Oddziału Towarzystwa Kompatybilności Elektromagnetycznej IEEE ograniczała się w zasadzie do dorocznych spotkań jego członków podczas istotnych wydarzeń, najczęściej związanych z wrocławskim środowiskiem kompatybilności elektromagnetycznej, takich jak Wrocławskie Międzynarodowe Sympozjum EMC Wrocław, Warsztaty Kompatybilności we Wrocławiu a następnie również podczas konferencji EMC Europe 2016 zorganizowanej we Wrocławiu, której ówczesny Zarząd Poland Chapter of the IEEE EMC Society udzielił wsparcia w potaci sponsoringu technicznego. Spotkania odbywały się również w Białymstoku, Gliwicach i Rzeszowie a w roku 2007 w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – PIB w Warszawie, gdzie członkowie Polskiego Oddziału Towarzystwa Kompatybilności Elektromagnetycznej IEEE zapoznali się z dorobkiem i działalnością Instytutu w zakresie bioelektromagnetyzmu.
Zarząd, kadencji 2020-2022, wybrany został w wyborach przeprowadzonych w lipcu 2020 r. i od razu, już na swoim pierwszym, inauguracyjnym posiedzeniu postanowił wykorzystać drzemiący potencjał Polskiego Oddziału Towarzystwa Kompatybilności Elektromagnetycznej IEEE gruntownie zmieniając dynamikę jego zewnętrznej i wewnętrznej aktywności określając następujące główne cele działalności Polskiego Oddziału IEEE EMC-S na najbliższe lata:

1) popularyzacja dyscypliny naukowej EMC w Polsce,
2) propagowanie działalności polskich środowisk w zakresie EMC na forum międzynarodowym,
3) nacisk na popularyzację dziedziny EMC wśród młodej kadry inżynierskiej i studenckiej,
4) integracja polskiego środowiska EMC w ramach IEEE Electromagnetic Compatibility Society.Obraz4
Rys. 4. Aktualni członkowie Zarządu Polskiego Oddziału Towarzystwa Kompatybilności Elektromagnetycznej IEEE podczas inauguracyjnego spotkania Zarządu kadencji 2020-2022 w Białymstoku w dn. 19-20.09.2020 r.

Realizację tych ambitnych założeń w bardzo trudnym, bo koronawirusowym, pandemicznym roku 2020 (COVID-19), Zarząd IEEE EMC-S Poland Chapter rozpoczął nową, ambitną inicjatywą w formie interaktywnych webinarów odbywających się pod chwytliwą nazwą Maraton EMC. Ruszył on w trasę już jesienią roku 2020 i przerodził się w długofalowe przedsięwzięcie popularyzatorsko-naukowo-techniczne o bardzo szerokim zasięgu. Z uwagi na przyjętą formułę, podobną do prawdziwych wydarzeń sportowych, Maraton EMC od razu stał się doskonałą formą bezpłatnej aktywizacji zawodowej: są w nim sceny, są wiodące zagadnienia a „trenerzy” - to czołowi przedstawiciele polskiego, i nie tylko, rynku dostawców rozwiązań EMC. Okazało się, że taka forma działalności wzbudza zainteresowanie nie tylko członków Towarzystwa, ale także licznego grona jego sympatyków i stała się szczególnie atrakcyjna dla inżynierów zainteresowanych nowinkami z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej.
MARATON EMC miał już wiele kolejnych odsłon (wszystkie pokazane zostały w zbiorczej tabeli 2). Pierwsze trzy etapy MARATONU EMC odbyły się już w październiku 2020 r., a od 3. edycji ma on również formę spotkań międzynarodowych pod nazwą MARATHON EMC Binational Edition, do udziału w których wraz z Polskim Oddziałem IEEE EMC-S PL zapraszani są przedstawiciele oddziałów IEEE EMC-S z innych krajów. Wśród słuchaczy wykładów prowadzonych podczas MARATONÓW EMC od samego początku znaleźć można nie tylko przedstawicieli polskiego środowiska naukowoprzemysłowego, ale również obywateli wielu innych krajów. Webinarom MARATON EMC towarzyszy doskonale zorganizowana akcja marketingowa silnie wspierana przez amerykańskie biuro Zarządu IEEE EMC-S.

tab2

Obraz26
Rys. 5. Zapowiedzi MARATONU EMC zamieszczane na stronach portali społecznościowych LinkendIn, Twitter, Facebook, Instagram przygotowywane przez administratora z amerykańskiego biura IEEE EMC Society

Nasz Oddział IEEE EMC-S PL współuczestniczył również we wspólnych webinarach z Oddziałami z USA i w spotkaniach administracyjnych z innymi oddziałami europejskimi EMC-S oraz z Sekcją Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. Polski Oddział IEEE EMC-S bierze również udział w głównych imprezach poświęconych dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej w kraju i poza jego granicami (rys. 6). Wykaz najistotniejszych z nich przedstawiono w tabeli 3.

tab3

W październiku 2022 r. staraniem Zarządu IEEE EMC-S PL przyjechał z USA, specjalnie do Polski, dr Wendem Beyene (Facebook Inc.) z wykładem pt. „Package Requirements for Data Rates of 112 Gbps and Beyond”. Była to pierwsza w historii naszego Oddziału wizyta w ramach wyjątkowego programu Distinguished Lecturer finansowanego przez IEEE EMC Society.

Obraz33
Rys. 6. Przedstawiciele Polskiego Oddziału IEEE EMC-S PL (K. Sieczkarek i Ł. Nowarkiewicz) podczas międzynarodowej konferencji IEEE Symposium EMC+SIPI 2022 w Spokane (WA), USA.

W roku 2020 Zarząd IEEE EMC-S Poland Chapter uzgodnił z Sekcją Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk potrzebę współpracy w zakresie krzewienia wiedzy o dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej w Polsce (rys. 7).

Obraz12
Rys. 7. Spotkanie Zarządu IEEE EMC-S Poland Chapter z prof. Tadeuszem Więckowskim - Przewodniczącym Sekcji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk i jednocześnie kierownikiem Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki Politechniki Wrocławskiej (od lewej: K. Sieczkarek, M. Zielenkiewicz, M. Szafrańska, T. Więckowski) - 30.09.2020 r. Wrocław

W ramach tej współpracy Polski Oddział IEEE EMC-S został zaproszony do udziału w kolejnej XIII. edycji Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej w dniach 27-29 czerwca 2022 r. w Politechnice Wrocławskiej. Dzięki wielkiej uprzejmosci organizatorów braliśmy w nich udział zarówno jako wystawca i wykładowcy oraz uczestnicy posiedzenia Sekcji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.
W związku z tym, że w roku 2023. kolejna edycja konferencji EMC EUROPE została zaplanowana w dniach 4-8 września w Krakowie, a jej organizatorem jest Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki Politechniki Wrocławskiej, na prośbę organizatorów Zarząd IEEE EMC-S Poland Chapter udzielił wsparcia technicznego tej konferencji oraz aktywnie i skutecznie poparł ich starania o sponsoring techniczny Zarządu IEEE EMC Society. W ramach konferencji zainicjował i będzie również organizował: IEEE EMC Society Chapters Meeting oraz EMC MATATHON @EMC EUROPE.

OSIĄGNIĘCIA

Za niezwykle istotne osiągnięcie należy uznać znaczący, bo rekordowy, ponad 2-krotny wzrost członkostwa w IEEE EMC-S Poland Chapter w kadencji 2020 – 2022 - obecnie to już ponad 40 członków.
Obecna kadencja jest także rekordowa pod względem finansów. Pierwszy raz w historii naszego oddziału otrzymaliśmy dodatkowe środki w nagrodę za ponadprzeciętną aktywność w roku 2020. i w roku 2021. oraz specjalne, w wyniku intensywnych starań Zarządu IEEE EMC-S PL, fundusze w wysokości 600 USD przyznawane wyjątkowo przez Prezydenta EMC Society, nielicznym oddziałom w ramach Bob Haislmaier Angel Funds. Przeznaczymy je na rozwój Maratonów EMC. Nagroda w wysokości 250 USD za „2022 Most Improved Chapter” również już zasiliła konto Oddziału.
Maratony EMC organizowane przez Polski Oddział IEEE EMC Society na stałe wpisały się w światowy kalendarz imprez poświęconych kompatybilności elektromagnetycznej. Podczas wszystkich 8 etapów Maratonów EMC, jakie odbyły się w roku 2021 aż 34 autorów przedstawiło łącznie 27 prezentacji. Do ich wysłuchania zgłosiło się ponad 860 uczestników z całego świata. Zostało to docenione przez międzynarodową komisję nagród IEEE EMC-S, która uhonorowała inicjatora tego pomysłu – Przewodniczącemu Polskiego Oddziału IEEE EMC-S K. Sieczkarka, dyplomem uznania za usługi specjalne na rzecz światowej społeczności EMC (rys. 8), także jako koordynatorowi regionu 8 IEEE EMC-S (Europa, Afryka i Bliski Wchód). Dyplom został „wręczony” na uroczystej ceremonii, jaka odbyła się podczas globalnej, połączonej konferencji IEEE EMC + SIPI 2021 / EMC EUROPE 2021 Virtual Symposium.

Obraz13
Rys. 8. Dyplom Uznania dla Krzysztofa Sieczkarka – za wzorowe zarządzanie Polskim Oddziałem IEEE EMC-S oraz za zainicjowanie i organizację MARATONU EMC

Rok 2022. jest także bogaty w znaczące osiągnięcia naszego Oddziału, i to tym bardziej istotne, że wiążą się one z wyróżnieniami otrzymanymi od IEEE EMC Society podczas dorocznego IEEE Symposium EMC+SIPI 2022 w Spokane (Washing-ton, USA):

‒ wyróżnienie dla Polskiego Oddziału IEEE EMC-S PL – w kategorii Most Improved Chapter w uznaniu za najszybciej rozwijający się oddział spośród 80 na całym świecie (rys. 9),
‒ Certificate of Appreciation dla Krzysztofa Sieczkarka za wybitne wysiłki i wsparcie Polskiego Oddziału EMC oraz całego Stowarzyszenia IEEE EMC,
‒ nagroda w kategorii Student EMC Hardware Design Competition Award (w konkursie na projekt sprzętu EMC) za prezentację „Charging the phone adventure” grupy studentówObraz14
Rys. 9. Dyplom prezentujący Polski Oddział IEEE EMC-S jako najszybciej rozwijający się oddział IEEE EMC-S na świecie w roku 2022

Politechniki Poznańskiej – autorzy: Łukasz Nowarkiewicz, Paulina Sznajdrowska i Nikoloz Glonti, opiekun : Krzysztof Cichoń, we współpracy z Łukasiewicz - Poznańskim Instytutem Technologicznym – mentor: Krzysztof Sieczkarek, Przewodniczący IEEE EMC-S PL (rys. 10).

Obraz15
Rys. 10. Zespół zaangażowany w rywalizację o nagrodę w kategorii Student EMC Hardware Design Competition Award w ramach IEEE Symposium EMC+SIPI 2022 w Spokane (Washington, USA). Od lewej: K. Cichoń, N. Glonti, K. Sieczkarek, Ł. Nowarkiewicz, P. Sznajdowska

Ważnym akcentem dla naszego środowiska w trakcie dorocznego IEEE Symposium EMC+SIPI 2022 w Spokane (Washing-ton, USA) było przyjęcie naszej propozycji jako Zarządu IEEE EMC-S PL uhonorowania pamięci Władysława Moronia podczas międzynarodowego Sympozjum w Spokane (WA), USA (rys. 11). Jego zdjęcie znalazło się tu na tablicy zasłużonych dla EMC, którzy odeszli od nas w roku 2022. Władysław Moroń - to niezwykle ważna osoba dla EMC w Polsce i poza jej granicami, długoletni członek IEEE, współinicjator/organizator oraz sekretarz generalny Wrocławskiego Sympozjum EMC (od 1972 r.), pierwszego regularnego sympozjum EMC w Europie i drugiego, po USA, na świecie.

Obraz27
Rys. 11. Uhonorowanie pamięci Władysława Moronia podczas IEEE Symposium EMC+SIPI 2022 w Spokane (WA), USA na tablicy zasłużonych dla EMC, którzy odeszli od nas w latach 2021-2022

O naszym Oddziale pisano wielokrotnie na łamach drukowanego w USA IEEE EMC Society Magazine, w liście od Redaktora, o Maratonach EMC i naszych odznakach IEEE EMC-S PL, w tym o 13. numerze znaczka Polskiego Oddzialu IEEE EMC-S, który staraniem fundatorów K. Sieczkarka i M. Zielenkiewicza trafił do muzeum IEEE w Piscataway, USA. W ostatnim wydaniu IEEE EMC Society Magazine znajduje się również nasz artykuł o naszym włączeniu się do akcji „TEAM EMC – get on bikes and ride” jak również artykuł techniczny naszego kolegi, byłego Przewodniczącego Karola Aniserowicza.
Zachęcamy również do wysłuchania grudniowego IEEE EMC Society Podcast – #7 CROSSTALK - IEEE EMC Society Podcast - 2021 - Krzysztof Sieczkarek: EMC testing for Compliance (15 grudnia, 2021), w którym wywiad z Krzysztofem Sieczkar-kiem przeprowadziła Susanne Vogel (Kaule) z IEEE EMC-S Board of Directors, odpowiedzialna za marketing.
Przewodniczący Polskiego oddział, jako koordynator regionu 8 (Europa, Afryka i Bliski Wschód) jest również niezwykle aktywny w celu integracji międzynarodowego środowiska EMC. Posłużyło temu zreorganizowane przez Polski Oddział IEEE EMC-S spotkanie przewodniczących oddziałów i stoisko Towarzystwa podczas EMC EUROPE 2022 Göteborg (rys. 12).

Obraz28
Rys. 12. Inicjatywy IEEE EMC-S PL podczas EMC EUROPE 2022 Göteborg

W wyniku przeprowadzonych w październiku 2022 ogólnoświatowych wyborów na stanowisko Director-at-Large, głosami członków IEEE EMC Society wszystkich regionów, dr inż. Krzysztof Sieczkarek jako pierwszy przedstawiciel Polski wszedł do Zarządu (BoD) IEEE EMC Society kadencji 2023-2025.

INTEGRACJA CZŁONKÓW ODDZIAŁU

Dla uhonorowania 15 lat funkcjonowania Polskiego Oddziału IEEE EMC-S i w celu podniesienia autorytetu jego członków zostały wykonane specjalne znaczki, które otrzymali wszyscy jego aktualni członkowie oraz przewodniczący wcześniejszych kadencji. Znaczek z numerem 13., oznaczony jako „Szczęśliwa Trzynastka” (rys. 13), trafił do muzeum historii IEEE w Piscataway, NJ, USA, o czym pisano na łamach IEEE EMC Society Magazine.

Obraz20
Rys. 13. Znaczek członka IEEE EMC-S PL z numerem 13., oznaczony jako „Szczęśliwa Trzynastka”, trafił do muzeum historii IEEE w Piscataway, NJ, USA staraniem fundatorów K. Sieczkarka i M. Zielenkiewicza

Nasz Oddział podjął wyzwanie pod tytułem "TEAM EMC – Get on Your Bikes and Ride !", co w tłumaczeniu oznacza po prostu: „Zespół EMC – Wsiadaj na rowery i jedź!”, rzucone kolejny raz podczas wirtualnego Sympozjum IEEE EMC + SIPI 2021 / EMC EUROPE 2021. Ponieważ oryginalne koszulki „TEAM EMC” już dawno zniknęły, Polski Oddział Towarzystwa EMC zaprojektował własne (rys. 14).

Obraz29
Rys. 14. Koszulki opracowane i rozdane dla wszystkich aktywnych Polskiego Oddziału IEEE EMC-S w ramach akcji integracyjnej "TEAM EMC – Get on Your Bikes and Ride !" (akcja jest kontynuowana !)

Pierwszą minijazdę w stroju kolarskim w zainicjował na początku września 2021 r. Przewodniczący Oddziału wraz z synem, który tym samym stał się najmłodszym entuzjastą EMC ! Następnie, podczas jesiennego plenarnego zebrania Zarządu, miało miejsce bardziej ambitne wyzwanie, w którym przewodniczący - Krzysztof Sieczkarek wraz z zastępcą - Mirosławem Zielenkiewiczem wybrali się w kilkudziesięciokilometrową trasę po Puszczy Białowieskiej. Miejscem odpoczynku była karczma „U kolarza” zlokalizowana w pięknym fragmencie puszczy, prowadzona przez byłego sześciokrotnego mistrza Polski w kolarstwie szosowym z lat 70-tych Jerzego Kuczko, zaprzyjaźnionego z Polskim Oddziałem IEEE EMC (rys. 15). Pozostali członkowie naszego Oddziału, którzy zgłosili swój akces do udziału w akcji "TEAM EMC – Get on Your Bikes and Ride !" (z Poznania i innych miast) odebrali koszulki i są gotowi na kolejne trasy planowane w kadencji Zarządu 2023-2024. Akcja wciąż trwa ! Podtrzymując tradycję Przewodniczący naszego Oddziału uczestniczył w tej sympatycznej rowerowej akcji podczas tegorocznego sympozjum IEEE EMC w Spokan 2022 (rys. 16).

Obraz23
Rys. 15. Pozytywna reakcja członków naszego Oddziału na wezwanie "TEAM EMC – Get on Your Bikes and Ride !"

letter
Rys. 16. Uczestnicy 9. corocznej akcji „TEAM EMC – Get on Your Bikes”and Ride”! odbywającej się podczas sympozjum IEEE EMC, w roku 2022 przeprowadzonej w Spokan, USA oraz prezent od naszego Oddziału dla inicjatora tego przedsięwzięcia Johna LaSalle – skarbnika IEEE EMC-S


MARATHON EMC 2022 - Binational Edition
The series of on-line courses initiated by the IEEE EMC-S PL Board of the Electromagnetic Compatibility Society Polish Chapter of the IEEE (USA).
Next parts of the EMC MARATHON coming soon, in March and April 2022.
Interactive WEBINAR based on the MS TEAMS on-line platform - no account creation, no installation.

(click below to download the agenda)
Part VII

          April 21st 2022          
Poland - Denmark


Presentations will be available to IEEE members.
For free participation please fill registration form:

REGISTRATION


MARATHON EMC 2021 - Binational Edition
Series of on-line courses initiated by the IEEE EMC-S PL Board of the Electromagnetic Compatibility Society Polish Chapter of the IEEE (USA).

(click block below to see the agenda)
Part I
          April 13th 2021          
Poland - Germany


Part II
          April 14th 2021          
Poland - Austria


Part III
          April 20th 2021          
Poland - Switzerland


Part IV
          June 10th 2021          
Poland - Spain