car
IEEE EMC Society Chapter Meeting Announcement
The France, Germany, Italy, Los Angeles, Orange County, Oregon & SW Washington, Phoenix, Poland, San Diego, São Paulo, Santa Clara Valley, SE Michigan, Spain, and Turkey EMC Chapters
Announce a LIVE Webinar:
Advances in Automotive Design and Test for EMC Applications

The Latest Information on Design Strategies and Test Methods Impacting the Future of the Automotive Industry
Thursday, April 22, 2021
See full agenda.Don Z żalem informujemy o śmierci wybitnego współautora globalnych standardów EMC
Donalda Heirmana (1940-2020)

Donald N. Heirman zmarł 30 października 2020 r. w Lincroft w stanie New Jersey. Don został pochowany na Cmentarzu Narodowym w Arlington.
Urodził się i dorastał w Mishawaka w stanie Indiana, studiował na Uniwersytecie Purdue i wstąpił do wojska po uzyskaniu stopnia MSEE w 1963 roku. Don czynnie służył w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych od 1963 do 1985 roku, kończąc służbę w randze dowódcy. Karierę kontynuował w Bell Telephone Laboratories w New Jersey. Po przejściu na emeryturę z Bell Labs założył własną firmę konsultingową EMC w Lincroft w stanie New Jersey. Don jest wymieniony w kilku publikacjach „Who’s Who”, w tym Who’s Who in Technology, Who’s Who in Science and Engineering oraz Men of Achievement.
Szanujemy Dona za jego liczne zasługi dla IEEE EMC Society i społeczności Global EMC Standards, w tym: jako byłego prezesa Towarzystwa IEEE EMC, byłego przewodniczącego Międzynarodowej Komisji Specjalnej Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) ds. Zakłóceń Radiowych (CISPR), przewodniczącego Komitetu Doradczego IEC ds. EMC, byłe przewodniczącego ANSI ASC C63®, wieloletniego przewodnicz przewodniczącego grupy roboczej ANSI C63.4, byłego prezesa Stowarzyszenia Norm IEEE i członka Rady Dyrektorów Stowarzyszenia IEEE EMC.
Więcej informacji na temat jego znakomitej kariery można znaleźć TUTAJ.

IEEE / EMC-S (PL)

Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineer) z główną siedzibą w Nowym Jorku, USA - to społeczność ponad 420 000 specjalistów w zakresie technologii i inżynierii z ponad 160 krajów, wśród których więcej niż 50 % to członkowie z poza USA, a wśród nich ponad 120 000 to studenci skupieni w 2600 oddziałach studenckich towarzystw technicznych IEEE.

Towarzystwo Kompatybilności Elektromagnetycznej (IEEE EMC-S - Electromagnetic Compatibility Society) – wydzielona w 1957 r. w ramach IEEE społeczność profesjonalistów zaangażowana w problematykę zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej. Jest to największa na świecie organizacja zajmująca się opracowywaniem i dystrybucją informacji, narzędzi i technik odnoszących się zmniejszania zakłóceń elektromagnetycznych. Dziedziną zainteresowań Towarzystwa jest inżynieria związana z oddziaływaniem elektromagnetycznym systemów na środowisko, tak aby były one kompatybilne ze sobą i dla zamierzonego środowiska operacyjnego. Obejmuje to: normy, techniki pomiarowe i procedury testowe, oprzyrządowanie, charakterystykę sprzętu i systemów, techniki i komponenty kontroli zakłóceń, edukację, analizę obliczeniową i zarządzanie widmem, wraz z działaniami naukowymi, technicznymi, przemysłowymi, zawodowymi lub innymi, które mają wpływ na tę dziedzinę.

Polski Oddział Towarzystwa Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE EMC-S Poland Chapter) – oddział powołany do działania w roku 2005, zrzeszający w tym czasie ponad 30 członków EMC-S pochodzących z Polski.

Członkostwo ...


MARATHON EMC 2021 - Binational Edition
Continuation of the series of on-line courses initiated by the IEEE EMC-S PL Board of the Electromagnetic Compatibility Society Polish Chapter of the IEEE (USA).
Four parts of the EMC MARATHON coming soon, in April 2021.
Interactive WEBINAR based on the MS TEAMS on-line platform - no account creation, no installation.

(click block below to download the agenda)
Part I
          April 13th 2021          
Poland - Germany


Part II
          April 14th 2021          
Poland - Austria


Part III
          April 20th 2021          
Poland - Switzerland


Part IV
          June 10th 2021          
Poland - Spain


Presentations will be available to IEEE members.
For free participation please fill registration form:

REGISTRATION

IEEE EMC-S Sekcja Polska


Przewodniczący Oddziału: dr inż. Krzysztof Sieczkarek.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Centrum Technologii Radiowych i Kompatybilności Elektromagnetycznej
Laboratorium Urządzeń Elektronicznych
ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
Krzysztof.Sieczkarek@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik: dr inż. Mirosław Zielenkiewicz.

RST Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 17/1
15-620 Białystok
m.zielenkiewicz@rst.pl